the CS Weekly meeting on Thursdays

Organizator Tatyana Pryakhina

Opis wydarzenia i inne informacje są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników serwisu.

Login or Join if you want to see more!